Välkommen till vår blogg

Vi startade Cloudnet för att vi älskar teknik och gillar att dela med oss av våra kunskaper. Här kan du läsa mer om vad vi jobbar med och vad vi gör.
Laddar…

Koppla Apache mot Microsoft Azure AD med mod_openidc

På samma sätt som du med en htpasswd/basic auth-lösning kan skydda en webbplats går det även att autentisera användarna mot Microsoft Azure Active Directory. Hela säkerhetslagret implementeras i Apache och behöver alltså inget stöd i webbapplikationen. Typiska användningsområden är gamla osäkra webbappar som behöver extra skydd mot Internet, eller ett Intranät där användaren automatiskt loggas in.

Läs mer

Felsökning av Apache Segmentation Fault

”[core:notice] [pid 30552:tid AH00052: child pid 13416 exit signal Segmentation fault (11)” betyder dåliga nyheter. Så här kan man göra för att försöka hitta källan till problemet.

Läs mer

Enkla Varnish ACL

När man av någon anledning vill använda Varnish till sin sajt stöter man ofta på problem med rättigheter till t.ex. admingränsnitt. Ofta har man en /admin/ som man bara vill att vissa IP-adresser skall ha …

Läs mer

Wildcard-DNS och vhosts

Att ha flera webbsajter, s.k. vhosts, på sin server har sina fördelar. Det kan t.ex. vara bra när man gör större uppgraderingar på sin ordinarie sida, för att se att allt stämmer och ser bra …

Läs mer

Prestandaproblem med LL-XML i TYPO3

Vi hade problem långa laddtider för modulen LL-XML i TYPO3-backend. Sidan tog extremt lång tid att ladda och apache-processen tog all tillgänglig CPU sedan man klickat på länken. Vid en första anblick kan det verka …

Läs mer

Problem med libapache2-mod-xsendfile

Syntax error on line 9 of /mnt/persist/www/apache2.conf: Invalid command ‘XSendFilePath’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration …fail! Varför gnäller apache på att konfigurationsdirektivet XSendFilePath när man förstöker starta …

Läs mer