snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

Dokumentation API

API

Här finns en snabbdokumentation över hur API hos Cloudnet fungerar. Dokumentationen är inte komplett utan bara en delmängd.

Anslutning

API:et är REST med json. Meningen är att det ska vara enkelt att prata med. Alla anrop sker över https. Den URL som ska anropas är:

https://api.cloudnet.se/api/v2

Autentisering

Varje användare har en unik API-nyckel. För att få din nyckel så måste du kontakta support. När du har nyckeln så anger du den som en extra ”Header” i anropen. Se exemplet nedan med Curl:

$ curl --header "api_key: <api-nyckel>" https://api.cloudnet.se/api/v2/instance/
[
 {
  "name": "c1234",
  "hostname": "",
  "description": "Webshop produktion",
  "instance_size": "Large",
  "instance_type": "Magento",
  "ip": "121.226.229.12",
  "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:4334"
 },
 {
  "name": "c5555",
  "hostname": ""
  "description": "Webshop stage",
  "instance_size": "Medium",
  "instance_type": "Magento",
  "ip": "121.45.221.32",
  "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:456e"
 }
]

Endpoints

Här är en lista med alla endpoints med parametrar.

/instance/

Returnerar en lista med alla servrar du har tillgång till, antingen som ägare eller teknisk kontakt.

Metod: GET

Response:

[{
  name (string): Name of server,
  hostname (string): Hostname of server. If left blank, name is used.,
  description (string): Description of server,
  instance_size (integer),
  instance_type (string),
  ip (string),
  ipv6 (string)
}]

JSON Schema:

{
 "$schema": "http://json-schema.org/schema#",

 "title": "https://api.cloudnet.se/api/v2/instance/",
 "description": "Returnerar en lista med alla servrar du har tillgång till, antingen som ägare eller teknisk kontakt.",
 "type": "array",

 "examples": [
  [
   {
    "name": "c1234",
    "hostname": "webshop-prod",
    "description": "Webshop produktion",
    "instance_size": "Large (2 GB)",
    "instance_type": "Magento",
    "ip": "121.226.229.12",
    "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:4334"
   },
   {
    "name": "c5555",
    "hostname": "webshop-stage",
    "description": "Webshop stage",
    "instance_size": "Medium (1 GB)",
    "instance_type": "Magento",
    "ip": "121.45.221.32",
    "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:456e"
   }
  ]
 ],

 "items": {
  "title": "Instance Small Serialization",
  "type": "object",
  "properties": {
   "name": { "type": "string", "description": "Name of server" },
   "hostname": { "type": "string", "description": "Hostname of server." },
   "description": { "type": "string", "description": "Description of server purpose" },
   "instance_type": { "type": "string", "description": "Type of server" },
   "instance_size": { "type": "string", "description": "Size of the virtual instance the server is running on." },
   "ip": { "type": "string", "description": "Public IPv4 address of the server" },
   "ipv6": { "type": "string", "description": "Public IPv6 address of the server" }
  }
 }
}

/instance/{name}/

Returnerar mer detaljerad information om en server.

Metod: GET

Response:

{
  applications (string),
  cores (string),
  customers (array)
  [{
    name (string): Name of customer,
    contact_name (string): Contact reference name
  }],
  description (string): Description of server,
  disks (array)
  [{
    mountpoint (string): Mountpoint, i.e. /mnt/persist,
    name (string): Name of disk partition,
    path (string): Path to device to attach, i.e. /dev/vg00/cloudnet-3000,
    hd (integer): Harddisk
  }],
  domain (string): Domainname for server (only used in rare cases).,
  hostname (string): Hostname of server. If left blank, name is used.,
  instance_type (string),
  instance_size (integer),
  invoice_contact (array)
  {
    name (string): Name of customer,
    contact_name (string): Contact reference name
  },
  ip (string),
  ipv6 (string),
  memory (string),
  name (string),
  networks (array)
  [{
    interface (choice) = ['lan' or 'dmz' or 'wan' or 'eth0' or 'eth1' or 'eth2' or 'eth0:1' or 'eth0:2' or 'eth0:3' or 'venet0']: Local interface,
    ip (string): IP address on interface,  
    ipv6 (string): IPv6 address on interface.,
    gateway (string): Default gateway,
    netmask (string): Netmask
  }],
  technical_contact (string): Name / company that's technical contact
}

HJÄLP

Om du har frågor eller behöver hjälp, posta ditt ärende på [email protected]. Du kan även ringa oss under kontorstid på 08-123 500 50.