Vi upplever för tillfället längre svarstider än vanligt på grund av en ovanligt hög arbetsbelastning.
Vårt team arbetar med full intensitet för att effektivt hantera denna situation och minska väntetiderna.
Vi ber om er förståelse och tålamod under denna period och strävar efter att återgå till normala svarstider så snabbt som möjligt.
snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

Dokumentation API

API

Här finns en snabbdokumentation över hur API hos Cloudnet fungerar. Dokumentationen är inte komplett utan bara en delmängd.

Anslutning

API:et är REST med json. Meningen är att det ska vara enkelt att prata med. Alla anrop sker över https. Den URL som ska anropas är:

https://api.cloudnet.se/api/v2

Autentisering

Varje användare har en unik API-nyckel. För att få din nyckel så måste du kontakta support. När du har nyckeln så anger du den som en extra ”Header” i anropen. Se exemplet nedan med Curl:

$ curl --header "api_key: <api-nyckel>" https://api.cloudnet.se/api/v2/instance/
[
 {
  "name": "c1234",
  "hostname": "",
  "description": "Webshop produktion",
  "instance_size": "Large",
  "instance_type": "Magento",
  "ip": "121.226.229.12",
  "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:4334"
 },
 {
  "name": "c5555",
  "hostname": ""
  "description": "Webshop stage",
  "instance_size": "Medium",
  "instance_type": "Magento",
  "ip": "121.45.221.32",
  "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:456e"
 }
]

Endpoints

Här är en lista med alla endpoints med parametrar.

/instance/

Returnerar en lista med alla servrar du har tillgång till, antingen som ägare eller teknisk kontakt.

Metod: GET

Response:

[{
  name (string): Name of server,
  hostname (string): Hostname of server. If left blank, name is used.,
  description (string): Description of server,
  instance_size (integer),
  instance_type (string),
  ip (string),
  ipv6 (string)
}]

JSON Schema:

{
 "$schema": "http://json-schema.org/schema#",

 "title": "https://api.cloudnet.se/api/v2/instance/",
 "description": "Returnerar en lista med alla servrar du har tillgång till, antingen som ägare eller teknisk kontakt.",
 "type": "array",

 "examples": [
  [
   {
    "name": "c1234",
    "hostname": "webshop-prod",
    "description": "Webshop produktion",
    "instance_size": "Large (2 GB)",
    "instance_type": "Magento",
    "ip": "121.226.229.12",
    "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:4334"
   },
   {
    "name": "c5555",
    "hostname": "webshop-stage",
    "description": "Webshop stage",
    "instance_size": "Medium (1 GB)",
    "instance_type": "Magento",
    "ip": "121.45.221.32",
    "ipv6": "2b53:7f02::f05c:ae45:feae:456e"
   }
  ]
 ],

 "items": {
  "title": "Instance Small Serialization",
  "type": "object",
  "properties": {
   "name": { "type": "string", "description": "Name of server" },
   "hostname": { "type": "string", "description": "Hostname of server." },
   "description": { "type": "string", "description": "Description of server purpose" },
   "instance_type": { "type": "string", "description": "Type of server" },
   "instance_size": { "type": "string", "description": "Size of the virtual instance the server is running on." },
   "ip": { "type": "string", "description": "Public IPv4 address of the server" },
   "ipv6": { "type": "string", "description": "Public IPv6 address of the server" }
  }
 }
}

/instance/{name}/

Returnerar mer detaljerad information om en server.

Metod: GET

Response:

{
  applications (string),
  cores (string),
  customers (array)
  [{
    name (string): Name of customer,
    contact_name (string): Contact reference name
  }],
  description (string): Description of server,
  disks (array)
  [{
    mountpoint (string): Mountpoint, i.e. /mnt/persist,
    name (string): Name of disk partition,
    path (string): Path to device to attach, i.e. /dev/vg00/cloudnet-3000,
    hd (integer): Harddisk
  }],
  domain (string): Domainname for server (only used in rare cases).,
  hostname (string): Hostname of server. If left blank, name is used.,
  instance_type (string),
  instance_size (integer),
  invoice_contact (array)
  {
    name (string): Name of customer,
    contact_name (string): Contact reference name
  },
  ip (string),
  ipv6 (string),
  memory (string),
  name (string),
  networks (array)
  [{
    interface (choice) = ['lan' or 'dmz' or 'wan' or 'eth0' or 'eth1' or 'eth2' or 'eth0:1' or 'eth0:2' or 'eth0:3' or 'venet0']: Local interface,
    ip (string): IP address on interface,  
    ipv6 (string): IPv6 address on interface.,
    gateway (string): Default gateway,
    netmask (string): Netmask
  }],
  technical_contact (string): Name / company that's technical contact
}

HJÄLP

Om du har frågor eller behöver hjälp, posta ditt ärende på [email protected]. Du kan även ringa oss under kontorstid på 08-123 500 50.