snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

GDPR

Bakgrund

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur du får hantera personuppgifter. Om du som kund till Cloudnet hanterar personuppgifter blir du peronuppgiftsansvarig och Cloudnet som din leverantör blir personuppgiftsbiträde.

GDPR är en förordning vars syfte är att skydda EU-medborgares personuppgifter och se till att de som hanterar uppgifterna har vidtagit åtgärder för att skydda dessa.

Avtal

Cloudnet förbinder sig att som Personuppgiftsbiträde uppfylla de krav som ställs på ett Personuppgiftsbiträde enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och EU:s dataskyddsdirektiv. Det innefattar bland annat “Artikel 28 Personuppgiftsbiträden” och punkt 3a – 3h.

Tredje land

Cloudnet använder sig i vissa fall av datorkapacitet i Schweiz “Tredjeland”. Schweiz är inte medlem i EU/ESS men uppfyller enligt EU-kommissionen adekvat skyddsnivå.

Hantering

Har du frågor om GDPR? Tveka inte att kontakta oss så vi tillsammans kan reda ut vad som krävs för att uppfylla kraven. Om du vill ha ännu mer bakgrund och annan information så finns det en del blogginlägg om det som vi har skrivit.