Problem med libapache2-mod-xsendfile

Syntax error on line 9 of /mnt/persist/www/apache2.conf:
Invalid command 'XSendFilePath', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
  ...fail!


Varför gnäller apache på att konfigurationsdirektivet XSendFilePath när man förstöker starta apache efter att ha aktiverat xsendfile på Ubuntu 10.04? Det är ju precis så det står i dokumentationen!

Finns det verkligen något sånt direktiv i modulen? Vi kollar med string:

root@vps:~# strings /usr/lib/apache2/modules/mod_xsendfile.so | grep XSend
XSendFile
XSendFileAllowAbove

Tydligen inte. Men vilken version har vi då?

root@vps:~# dpkg --list|grep xsendfile
ii libapache2-mod-xsendfile    0.9-2                      Serve large static files efficiently from we

Senaste versionen idag är 0.12 enligt modulens webbplats https://tn123.org/mod_xsendfile/

Kanske finns det någon annan dokumentation för vår version installerad?

root@vps:~# dpkg -L libapache2-mod-xsendfile
/.
/usr
/usr/lib
/usr/lib/apache2
/usr/lib/apache2/modules
/usr/lib/apache2/modules/mod_xsendfile.so
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/libapache2-mod-xsendfile
/usr/share/doc/libapache2-mod-xsendfile/Readme.html
/usr/share/doc/libapache2-mod-xsendfile/copyright
/usr/share/doc/libapache2-mod-xsendfile/changelog.Debian.gz
/etc
/etc/apache2
/etc/apache2/mods-available
/etc/apache2/mods-available/xsendfile.load

I /usr/share/doc/libapache2-mod-xsendfile/Readme.html hittar vi dokumentationen för vår version. Vi har tydligen bara två direktiv att laborera med.