Välkommen som ny kund

Inloggningsuppgifter

För att snabbt komma igång med din tjänst kan du logga in på din server med hjälp av uppgifterna du har fått i ett separat e-post. Du kan även logga in på kontrollpanelen där det går att få en överblick av de tjänster som är kopplade till din användare. Saknar du lösenord så kontakta support.

Hur din server fungerar

Kom ihåg att du kan skriva, läsa och ändra hur mycket du vill på din virtuella server, men att endast /mnt/persist är bestående. Det är här all din data ligger. Om du t.ex. väljer att installera ett nytt program eller ändra någon konfigurationsfil som inte finns på /mnt/persist så kan de ändringarna när som helst återställas och dina ändringar gå förlorade. Se nedan för exempel på hur du kan gå till väga.

Några viktiga kataloger och filer att komma ihåg är:

/mnt/persist/etc/cron.daily
Exekveras en gång per dygn. Här kan du lägga in egna saker du vill ska ske som t.ex. bakgrundsjobb.

/mnt/persist/www/docroot
Root-katalog för webbsida. Här finns alla html-filer.

/mnt/persist/www/docroot_stage
Root-katalog för stage. I vissa fall behöver man se hur sidan kommer att se ut innan den publiceras. Om du har en sådan sida så ligger innehållet för den sidan här.


Det finns även andra filer under /mnt/persist som fyller olika funktioner och här ligger din databas, webbinnehåll, och andra individuella filer.


Ofta behöver du inte göra så mycket med din server. Du kan till och med deploya ny kod direkt med Git utan att ens behöva logga in i vissa fall.

Åtkomst

För att hålla en hög nivå av säkerhet så bör du använda SSH-nycklar. Du ska ha en personlig SSH-nyckel som passar alla servrar du har hos Cloudnet. Flera olika personer och företag kan kopplas till samma server. En server kan även ha s.k. deploy-nycklar. Dessa används när något automatsystem publicerar ny kod, som t.ex. Jenkins, CircleCI, DeployHQ eller liknande. Kontakta oss för mer information.

Hjälp

Om du vill ha hjälp med att installera applikationer, t.ex. Solr, Redis, eller t.ex. lägga till SSH-nycklar så kontakta kundtjänst. Vi har färdiga mallar för många applikationer och konfigurationer.

Som kund har du också skyldighet att ta del av våra allmänna villkor.

Uppdateringar

I din tjänst ingår uppdateringar av operativsystemet och applikationer som t.ex. webbserver, databas m.m. Det ingår inte uppdateringar eller säkerhetsfixar för webbinnehåll som t.ex. Drupal eller Wordpress. Det är användarens ansvar att webbinnehållet inte innehåller några säkerhetsluckar. Däremot hjälper Cloudnet gärna till.

Övervakning och backup

Din server övervakas automatisk och Cloudnet agerar dygnet runt om något allvarligt inträffar. Daglig inkrementell backup sker av /mnt/persist och minst de senaste sju dagarna lagras. Om du behöver äldre data så kontakta oss så kan vi förmodligen hjälpa till att orda det. Du kan själv se de senaste backuperna under /mnt/backup.

Support

Om du har frågor eller behöver hjälp, posta ditt ärende på support@cloudnet.se. Du kan även ringa oss under kontorstid på 08-123 500 50.