snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

Miljöpolicy

Utskrifter

Så få utskrifter som möjligt bidrar till en lägre förbrukning av förbrukningsvaror. Därför har Cloudnet som mål att föregå med gott exempel när det gäller att arbeta papperslöst.
Dokument lagras i molnbaserade lagringstjänster som enkelt kan delas med andra.

Leverantörsfakturor tas gärna emot via e-post. En fakturaskanningstjänst används för att lagra alla leverantörsfakturor digitalt.
Kundfakturor skickas alltid utan faktureringsavgift via e-post. För pappersfaktura debiteras en miljöavgift för att uppmuntra mottagaren att övergå till digital leverans.

Energiförbrukning

Påverka energiförbrukning av egen utrustning.
I möjligaste mån ska Cloudnet välja elektronikprodukter som är miljöklassade. Det gäller utrustning som på lång sikt konsumerar mycket el. T.ex. switchar, brandväggar och servrar.
Cloudnet är en stor inköpare av extern datorkraft, och försöker genom detta påverka våra underleverantörer genom att välja de som kan erbjuda förnyelsebar energi i sina datacenter. Cloudnet prioriterar serverhallar som är miljömedvetna och försöker åstadkomma lägre energiförbrukning för kylning och drift av utrustning. I nuläget kan vi erbjuda kund-servrar som drivs med 100% förnyelsebar energi, hos alla våra leverantörer.

Underleverantörer

Cloudnet har som mål att långsiktigt påverka underleverantörer, kunder samt oss själva mot ett alltmer klimat- och miljö-anpassat förhållningssätt.
I de fall där det är möjligt ska Cloudnet välja underleverantörer som levererar miljömedvetna och klimatanpassade tjänster.

Transporter

Cloudnet uppmuntrar till videokonferensmöten.
Vid nödvändiga resor används miljövänliga alternativ.

Sponsring

Vi gillar utomhusaktivitet. Många av våra konferenser och aktiviteter anordnas i alpin miljö där snö och natur är ett väldigt viktigt inslag. Som ett led i att vara med och försöka påverka är Cloudnet stolt sponsor av den ideella internationella organisationen Protect our Winters.