Miljöpolicy

Utskrifter

Så få utskrifter som möjligt bidrar till en lägre förbrukning av förbrukningsvaror. Därför har Cloudnet som mål att föregå med gott exempel när det gäller "papperslösa kontoret".

Energiförbrukning

Påverka energiförbrukning av egen utrustning.

Underleverantörer

Långsiktigt påverka underleverantörer, kunder samt oss själva.

Transporter