snabbare Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.
Fill 2 Copy 5 Created with Sketch.
cloud Created with Sketch.

Deploymetoder

Översikt av deploymetoder hos Cloudnet

Här är en sammanställning av metoder för att publicering av kod hos Cloudnet.

Ladda upp koden med rsync/sftp
Passar om det inte sker så många förändringar i koden.

git push
Lägg till ett repo på servern som en extra git-remote dit du kan pusha kod som publiceras.

Deployment pipeline (CI/CD)

  • Github Actions
  • Circle CI
  • DeployHQ
  • Bitbucket Pipeline

Här finns exempel på konfiguration:
https://github.com/cloudnet/deployment-kingdom