Administrera WordPress från kommandoraden

WP-CLI är för WordPress vad Drush är för Drupal – dvs ett program som låter dig managera din wordpress-installation från cli. Har du en wordpress-anpassad server från oss har du redan wp-cli installerat, det enda du behöver göra är att ställa dig i rätt katalog (dvs, där din wordpress-installation ligger). Du kan testa med t.e.x:
root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www/docroot# wp core version
3.7.1

för att visa vilken version av wordpress som är installerad. Andra bra kommandon under core är t.e.x update och update-db som uppdaterar din wordpress-installation till den senaste versionen eller en specifik version. T.e.x kan man installera en helt ny wordpress direkt från wp-cli genom att ställa sig i en tom katalog och skriva:
root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www/docroot_test# wp core download
Downloading latest WordPress (en_US)...
Success: WordPress downloaded.

root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www/docroot_test# wp core config –dbname=wordpress_test –dbuser=wordpress_test –dbpass=etaeKe2Ahw –dbhost=localhost
Success: Generated wp-config.php file.

och slutligen:
root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www/docroot_test# wp core install –url=http://vps-nnnnn.cloudnet.se –title=”Min wordpress” –[email protected] –admin_user=admin –admin_password=Superhemligt31337
Success: WordPress installed successfully.

Notera dock att du behöver skapa databasen wordpress_test själv. WP-CLI kan dock göra mkt mer än så, t.e.x har den ett interactive shell man kan köra:
root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www/docroot_test# wp shell
wp> get_bloginfo('wpurl')
string(28) "http://vps-nnnnn.cloudnet.se"
wp> exit

Förutom redan nämnda funktioner kan den även hantera plugins, cache och mycket mer. Du kan tom bygga egna funktioner och lägga till dem.