Utvecklingsmiljö för Sproutcore

Nu har vi färdiga paket med Sproutcore som du enkelt kan installera på din server. Sproutcore kan man beskriva som ett applikationsramverk för HTML5 och Javascript. Meningen är att det enkelt ska gå att bygga upp snabba och responsiva webbsidor som ser ut och känns som en vanlig desktop-applikation.

Applikationer som man utvecklar i Sproutcore exekveras lokalt i webbläsaren och data läser man normalt sett från en backend med ett vanligt REST-API, t.ex. en RubyOnRails- eller en Django-applikation. För dig som är van med Apples MobileMe-tjänst vet hur en Sproutcore-sida kan se ut.

För att skapa ett nytt projekt så måste du först aktivera Sproutcore, och sedan är det bara att hoppa in på din VPS och skriva:

root@vps-nnnnn:/mnt/persist/www# sc-init MittProjekt
 ~ Created directory at mitt_projekt
 ~ Created file at mitt_projekt/Buildfile
 ~ Created file at mitt_projekt/README
 ~ Created directory at apps
 ~ Created directory at apps/mitt_projekt
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/theme.js
 ~ Created directory at apps/mitt_projekt/resources
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/resources/loading.rhtml
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/resources/main_page.js
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/Buildfile
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/core.js
 ~ Created file at apps/mitt_projekt/main.js
Your new SproutCore project is ready!
To get started, you can find your initial application in the "apps" directory.

Om du är intresserad av Sproutcores nya funktion för TemplateView så måste du först installera pre-release av version 1.5, det gör du enkelt med kommandot:

gem install sproutcore --pre

Om du vill veta mer eller har frågor så tveka inte att kontakta oss.