SSH med PuTTY

Guide för att ansluta till Cloudnets tjänster med PuTTY från din PC.

Öppna PuTTY


  1. Under Connection > Data i menyn till vänster. Skriv in ”root” som användare.

  1. Under Connection > SSH > Auth. Bläddra och peka ut din privata nyckel; ”privat.ppk” om du följde guiden Skapa nyckelpar PC.
  2. (Frivilligt) Om du vill kunna använda SSH med agent forwarding klicka i den här rutan. Då kan du SSH:a vidare från din server till de andra som din publika nyckel ligger på och överföra filer med rsync/scp mellan dem. Hitta din privata nyckel ”privat.ppk” på din dator och dubbelklicka på den så att din nyckel laddas in i agenten.

  1. Fyll adressen till din server [cXXXX.cloudnet.cloud]
  2. Välj ett namn på din session [cXXXX] och spara den sen så slipper du ställa in allt igen nästa gång. Nästa gång markerar du [cXXX] och väljer ”Load”.
  3. Tryck ”Open” för att ansluta mot din server.