Sponsring av Protect our Winters

Miljö, natur och snö är något Cloudnet älskar. Den globala uppvärmningen är redan idag tydlig och för att åtminstone försöka förändra är Cloudnet stolt sponsor av den internationella och ideella organisationen Protect our Winters.

Protect our Winters startade 2007 i USA och finns sedan 2016 även i Sverige och övriga Europa. Syftet är enkelt. På grund av människans påverkan av miljön hotas de underbara och mäktiga vinterlandskap som vi på Cloudnet älskar. Protect our Winters försöker mobilisera och engagera människor, företag och organisationen till att förändra. Det sker genom att t.ex. synliggöra, debattera, informera och utbilda hur klimatförändringar påverkar snö och alpin miljö.