SFTP inställningar

Exempel på inställningar för SFTP i Cyberduck och Filezilla.

Cyberduck

Öppna en ny anslutning ”Open Connection”.

  1. Byt från FTP till SFTP.
  2. Fyll i uppgifter till servern, antingen cXXXX.cloudnet.cloud eller vps-XXXXX.cloudnet.cloud.
  3. Sätt användarnamn till ”root”, lösenord lämnas tomt.
  4. Peka ut din privata nyckel, ligger oftast i ~/.ssh/id_rsa.

Filezilla

Öppna ”Site manager”

  1. Tryck ”New site”.
  2. Byt från FTP till SFTP.
  3. Fyll i uppgifter till servern, antingen cXXXX.cloudnet.cloud eller vps-XXXXX.cloudnet.cloud.
  4. Byt inloggningssätt till ”Key file”.
  5. Skriv in ”root” som användare.
  6. Peka ut din privata nyckel, ligger oftast i ~/.ssh/id_rsa.