Rutiner för backup

Idag är det World Backup Day och då passar det bra att jag beskriver lite om hur vi på Cloudnet hanterar backup.

Vad är egentligen World Backup Day? Tja, det är egentligen inget speciellt förutom en påminnelse den 31:a mars varje år att se över sin backup. Eller som World Backup Days egna mottot lyder: ”Don’t be an april fool. Be prepared. Back up your files on March 31st”. Originalidén kommer från ett 1:a aprilskämt, men har sedan på riktigt blivit en påminnelse om att ta backup av vårt data och även det digitala arv vi lämnar efter oss.

För alla produktionsservrar hos Cloudnet ingår alltid backup. För att det aldrig ska glömmas eller missas så sätts det automatiskt upp för varje ny server som skapas. Kontinuerligt sker tester för att säkerställa att backup verkligen tas och att den går att läsa. Det finns otaliga exempel i historien om att backup tas hela tiden, men när det väl går åt skogen visar det sig att datat inte går att läsa eller systemet för återläsning inte fungerar.

Backup är som sagt viktigt. När något väl blir fel måste det finnas gammalt data att lita på. En motpol till att lagra data är såklart GDPR, där det tydligt står att gammalt data måste tas bort. Det gäller alltså att ta backup, och spara den, men ha en tydlig strategi för hur länge.

Cloudnet har två, helt oberoende av varandra, backupsystem. Varje backupsystem tar en daglig backup (hela /mnt/persist) och sparar det i ett annat datacenter. Ditt data lagras alltså på tre geografiskt åtskilda platser. Dels live på där applikationen körs, dels av två olika backupsystem i två andra datacenter. Syftet är att data snabbt ska kunna återställas även om ett helt datacenter, eller helt land, blir blockerat, saboterat eller råkar ut för någon annan katastrof. Din applikation kan då startas upp på en annan plats.

Det är sällan det blir så drastiskt. I princip alla lägen när en återställning görs är det en enskild fil som en användare skrivit över eller råkat ta bort.

Vad händer om en fil ändrades för länge sedan? I de mer avancerade tjänsterna hos Cloudnet sparas gamla versioner längre tid, vilket ökar möjligheterna för återställning om det dröjer innan fel upptäcks.

Här följer ett exempel på hur lagringen fungerar på ett Professional-konto som sparar data minst 6 månader.

Backupsystem 1

Det första backupsystemet vi har lagrar en kopia dagligen de senaste sju dagarna, sedan en kopia varje vecka under fyra veckor. Kopiering veckovis sker varje söndag. Nedan visas exempel på hur gamla backuper som finns relativt från en specifik dag “idag”. Den äldsta är alltså 24 dagar gammal, men det varierar under veckan. Alla filer som tas backup på i backupsystem 1 kan du själva läsa om du har tillgång till ditt system. De hittas under /mnt/backup.

idag – 1 dag
idag – 2 dagar
idag – 3 dagar
idag – 4 dagar
idag – 5 dagar
idag – 6 dagar
idag – 7 dagar
idag – 10 dagar
idag – 17 dagar
idag – 24 dagar

Backupsystem 2

Det andra backupsystemet är mer komplicerat. De här filerna kan du inte själv komma åt utan måste be oss på Cloudnet om hjälp. System 2 är alltså mer omfattande och lagrar kopior under längre tid än system 1. Nedan visas exempel på rotation för system 2 relativt från en dag “idag”. Den äldsta kopian är 277 dagar gammal. Precis som för system 1 så varierar dagarna under veckan.

idag – 1 dag
idag – 2 dagar
idag – 3 dagar
idag – 4 dagar
idag – 5 dagar
idag – 6 dagar
idag – 7 dagar (1 vecka)
idag – 8 dagar
idag – 9 dagar
idag – 10 dagar
idag – 11 dagar
idag – 12 dagar
idag – 13 dagar
idag – 14 dagar (2 veckor)
idag – 15 dagar
idag – 16 dagar
idag – 20 dagar
idag – 24 dagar
idag – 38 dagar (ca en månad gammal)
idag – 52 dagar
idag – 80 dagar (ca två och halv månader gammal)
idag – 108 dagar
idag – 137 dagar (ca fyra månader gammal)
idag – 165 dagar
idag – 193 dagar (ca sex månader gammal)

Så kom ihåg: 1:a april är bra dag att inte bara luras på utan även ta backup!