Problem med låst Drupalkonto

Så här löser man problem med meddelandet ”Tyvärr, det har varit mer än 5 misslyckade inloggningar för detta konto. Det är för tillfället spärrat. Försök igen senare, eller begär ett nytt lösenord.”

Trots att kontot inte är låst kan jag inte logga in i Drupal 7, utan får felmeddelande om att för många misslyckade inloggningar gjorts. Att försöka låsa upp kontot med t.ex. drush fungerar inte.

Det visade sig att jag råkat ut för Drupals flooding-spärr, eftersom tabellen flood var full med event av typen failed_login_attempt%. För att undersöka vad som finns i tabellen kan man köra följande kommando:

# drush sqlq "select * from flood"

Vi hade missat att lägga in headern X-Forwarded-For i Varnish, därför trodde Drupal att alla requester kom från 127.0.0.1 och följaktligen spärrat den adressen.

Tabellen kan rensas med följande kommando (för att i mitt fall rensa bort 127.0.0.1):

# drush sqlq "delete from flood where identifier like '%127.0.0.1%'"