en titt på sambandet mellan uptime och intäkter

Hur påverkar tillgänglighet inkomsten? En titt på sambandet mellan uptime och intäkter