SSDer och serverprestanda i webbhotell

Hur påverkar SSD-diskar serverprestanda inom webbhotell?