Notifieringar från irssi i dock på Mac OS

Så här gör du för att få notifieringar på Terminal-ikonen i Mac OS när det händer saker i ditt irssi-fönster.

När det kommer en bell (^G) i ett inaktivt terminalfönster börjar din Terminal.app-ikon hoppa och får samtidigt en röd bricka som räknar upp hur många bell som kommit. Detta kan du testa med följande one-liner:
while true; do echo ^G; sleep 1; done
^G skriver du förslagsvis genom att trycka ^V^G för att det ska bli rätt tecken. Kör kommandot och aktivera samtidigt något annat fönster. Om allt fungerar som det ska bör du nu se fenomenet. Om du inte vill att det ska pipa samtidigt kan du stänga av ljudet i settings i Terminal.app under Inställningar-Avancerat-Klocka.

Nu vill vi använda detta för att visa när det kommit nya meddelanden i irssi. Om du är lite cool kör du förmodligen irssi i ett screen-fönster någonstans, så vi börjar med att säkerställa att screen kör med audiable bell. Lägg till följande i din .screenrc i din hemkatalog:
vbell off
Testa nu med samma oneliner som ovan fast inne i screen för att se att det fungerar.

Nästa steg är att aktivera notifieringar via bell i irssi:
/set beep_when_window_active ON
/set beep_when_away ON
/set beep_msg_level ALL
/set bell_beeps ON
/save

Klart!