när är det fantastiskt att ha en hanterad hosting

När är det fantastiskt att ha en hanterad hosting?