Nagios sommar- och vintertid

Nu har det precis slagit om från sommartid till vintertid. Om du kör Nagios så är sannolikheten stor att dina testerna nu har slutat att köra. Det är nämligen så att i Nagios finns det en bug som inte klarar av att hantera stora förändringar av klockan.

Buggen verkar har funnits lite till och från under en lång tid och vissa version av Nagios klarar sig bättre än andra.

Problemet är att Nagios skriver ner en ny tidsstämpel i status-filen när nästa check ska göras. Om klockan förändras för mycket så riskerar tiden att helt plötsligt vara i då-tid. Eftersom testet aldrig körs, så sätts inte heller någon ny tidsstämpel. Problemet förvärras mer om man har ställt in Nagios på att att spara status när demonen är stoppad, så en vanligt omstart av Nagios fungerar inte heller.

Om du märker att testerna slutat att köra, så kan man manuellt välja ”Schedule a check of all services on this host” för varje server. Har man väldigt många servrar så är det besvärligare, men logga då in på Nagios-servern och kör:
/etc/init.d/nagios3 stop
now=$(date +%s); sed -i "s/^next_check=.*/next_check=$now/" <sökväg till state_retention_file>;
/etc/init.d/nagios3 start

Mer information kan du hitta här.

Ännu mer information kan du hitta på ”Nagios schedule checks do not run after daylight savings change”