Memcache som inte cachar

Drupals statusrapport visar:
Memcache admin requires that the "cache_inc" $conf variable be set to include either memcache.inc or memcache.db.inc. Please read the installation instructions.

Detta trots att cache_inc var konfigurerat i settings.php.

Precis som man kan förvänta så fungerade inte heller statusrapporten för memcache i Drupal. Istället för att visa status för memcache fick man följande meddelande i Apache-loggen:

PHP Fatal error:  Call to undefined function dmemcache_stats() in /mnt/persist/www/docroot/sites/all/modules/memcache/memcache_admin/memcache_admin.module on line 115

PHP-felet visar på att memcache-modulen inte används av Drupal. För att manuellt kontrollera status på memcache kan man använda följande kommandon (i fetstil):

root@vps:~# _telnet localhost 11211_
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
_stats_
STAT pid 28344
STAT uptime 979
STAT time 1290416151
STAT version 1.4.2
STAT pointer-size 64
STAT rusage-user 0.040000
STAT rusage-system 0.000000
STAT curr-connections 5
STAT total-connections 6
STAT connection-structures 6
STAT cmd-get 0
STAT cmd-set 0
STAT cmd-flush 0
STAT get-hits 0
STAT get-misses 0
STAT delete-misses 0
STAT delete-hits 0
STAT incr-misses 0
STAT incr-hits 0
STAT decr-misses 0
STAT decr-hits 0
STAT cas-misses 0
STAT cas-hits 0
STAT cas-badval 0
STAT bytes-read 32
STAT bytes-written 28
STAT limit-maxbytes 134217728
STAT accepting-conns 1
STAT listen-disabled-num 0
STAT threads 4
STAT conn-yields 0
STAT bytes 0
STAT curr-items 0
STAT total-items 0
STAT evictions 0
END
_quit_

cmd-get och cmd-set visar att det inte förekommit något aktivitet på memcache sedan den startade.

För att verifiera att Drupal inte ens försöker lagra något i memcache kan man titta på trafiken med tcpdump medan man laddar några sidor.

tcpdump -i lo -n port 11211

Om tcpdump är helt tyst görs inget försök att lagra eller läsa data.

Följande felrapport visade sig vara anledningen till problemen:

http://drupal.org/node/838520

Webbplatsen kör Domain Access, och då måste cache_inc-direktivet i settings.php komma före includen av Domain Access-konfigurationen.