Lösenord med Diceware

Att både ha ett starkt lösenord samtidigt som man ska komma ihåg det är inte alltid så lätt. Många tror felaktigt att ett starkt lösenord måste innehålla konstiga tecken, siffror, stora och små bokstäver.

 

Eftersom dessa ord är väldigt svåra att lära sig är chansen stor att du kan hitta ett gäng lösenord om du går runt och kollar under tangentborden på ett kontor. Värre blir det om man dessutom tvingas byta lösenord t.ex. varje månad.

En annan teknik för att skapa lösenord är Diceware. Det bygger på att man har en ordlista med 7776 olika ord. Man slår sedan fem gånger med en tärning och siffrorna man får pekar ut ett ord i listan. Ett lösenord som består av fem ord eller fler kan anses vara säkert.

Om vi t.ex. slumpar fram ett lösenord med nio tecken och ett Dicewarelösenord med fem ord:
Io’vh9uo]” respektive ”cool dropp moln mynt liv

Vilket lösenord är lättast att komma ihåg?

Matematiskt kan man räkna fram antal kombinationer:

9 slumptecken = 94^9 = 572994802228616704 olika kombinationer.
5 Dicewareord = 7776^5 = 28430288029929701376 olika kombinationer.

Det är alltså 49617 gånger bättre med fem ord än nio slumpmässiga tecken plus att du kan memorera lösenordet istället för att skriva ner det på en lapp.

Tänk på att människan är väldigt dålig på att slumpa fram ord och siffror. Tärning och ordlista är bättre. På den här sidan kan du själv skapa ord.

 

XKCD har en träffsäker strip om det här.