‘Killall’ oneliner

I moderna Linux-distributioner kan man nästan alltid räkna med att kommandot ‘killall’ följer med för att enkelt kunna döda t.ex alla apache-processer. I t.ex avskalade linux-distributioner och vissa versioner av Solaris kan dock killall saknas, ibland finns istället pkill men inte alltid.

En enkel lösning på detta är att använda sig av ps, awk och xargs enligt:

$ ps aux |grep apache2 |awk '{ print $2 }' |xargs kill -9

awk printar alltså det andra värdet för varje rad (i det här fallet pid-nummret) som xargs sedan använder till kill -9. Flaggorna för ps får anpassas beroende på vilken sorts linux/unix det handlar om.