Drush för Drupal

Drush beskrivs som en ”Schweizisk armekniv” för Drupal. Det är ett kraftfullt verktyg för kommandoraden som man kan använda till att administrera sin Drupal-sida med. Bland annnat kan man installera moduler, köra cron, göra uppgraderingar m.m.

Eftersom det kan vara lite pyssel att installera Drush har vi gjort ett Ubuntu/Debian installationspaket som vi försöker hålla med den senaste versionen. Om du har en Drupalanpassad VPS från oss behöver du inte bekymra dig – Drush är redan installerat!

Installationspaketet laddar du hem via länken nedan. Paketet är testat för Ubuntu/Lucid, men borde fungera på de flesta Ubuntu- eller Debianbaserade system.

$ sudo dpkg -i drush_4.x-y_all.deb 
Selecting previously deselected package drush.
(Reading database ... 36443 files and directories currently installed.)
Unpacking drush (from drush_4.x-y_all.deb) ...
Setting up drush (4.x-y) ...
Found a Drupal installation in /var/www!
...
Drush was successfully installed. New aliases where added in /etc/profile.d/drush.sh that looks like:
alias drush='/usr/bin/php /usr/local/drush/drush.php'
alias drushr='/usr/bin/php /usr/local/drush/drush.php -r /var/www'
...
Please log out and log in again for the alias to take effect.

Drush är nu installerat på ditt system! Glöm inte att logga ut och sedan in igen.

Ett alias är också skapat för att enklare använda drush. Om installationspaketet hittade en befintligt Drupal-installation, kommer ytterligare ett alias skapas, drushr, som gör att du slipper ”-r som argument till Drush.

Testa med:

$ drush version
drush version 4.4

Eller använd drushr-alias:

$ drushr status
Drupal version     : 6.20           
Site URI        : http://default      
Database driver     : mysql          
Database hostname    : localhost        
Database username    : drupal          
Database name      : drupal          
Database        : Connected        
Drupal bootstrap    : Successful        
Drupal user       : Guest           
Default theme      : theme         
Administration theme  : theme         
PHP configuration    : /etc/php5/cli/php.ini  
Drush version      : 4.4
Drush configuration   :              
Drupal root       : /var/www 
Site path        : sites/default      
File directory path   : sites/default/files 

Kolla in den här sidan med jämna mellanrum för att se när en ny drush-version är ute!