Vi upplever för tillfället längre svarstider än vanligt på grund av en ovanligt hög arbetsbelastning.
Vårt team arbetar med full intensitet för att effektivt hantera denna situation och minska väntetiderna.
Vi ber om er förståelse och tålamod under denna period och strävar efter att återgå till normala svarstider så snabbt som möjligt.

Cloudnet stödjer västafrika

I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Anders varit utlånad som IT- och kommunikationsexpert till United Nations World Food Programme (WFP) i Västafrika.

På grund av den pågående ebola-katastrofen har IT- och kommunikationsbehoven ökat för WFP och Anders har förstärkt lokala IT-teamet i Senegal med sin kunskap. På plats i Dakar har arbetet bland annat bestått i att bygga ut nätverk, sätta upp trådlösa länkar samt utrusta FN:s flygplats med IT-stöd.