Cloudnet stödjer västafrika

I samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Anders varit utlånad som IT- och kommunikationsexpert till United Nations World Food Programme (WFP) i Västafrika.

På grund av den pågående ebola-katastrofen har IT- och kommunikationsbehoven ökat för WFP och Anders har förstärkt lokala IT-teamet i Senegal med sin kunskap. På plats i Dakar har arbetet bland annat bestått i att bygga ut nätverk, sätta upp trådlösa länkar samt utrusta FN:s flygplats med IT-stöd.