Välkommen till vår blogg

Vi startade Cloudnet för att vi älskar teknik och gillar att dela med oss av våra kunskaper. Här kan du läsa mer om vad vi jobbar med och vad vi gör.
Laddar…

Tunnla med SSH

En bra funktion med SSH är möjligheten att använda sig av SSH-tunnlar. Detta kan vara nyttigt på många sätt och vis, speciellt på ställen där man inte vill eller kan öppna upp brandväggar av olika …

Läs mer

Adressöversättning inom samma nät

Det går att adressöversätta till adresser som ligger på samma nät som originaladressen. Dock måste även avsändaradressen översättas. Antag att vi har två servrar, server A med IP 10.0.0.1 och server B med IP 10.0.0.9. …

Läs mer