Bra-att-ha kommandon för deploy

Om du använder Git för att göra deploy, t.ex. Deploy WordPress/Bedrock hos Cloudnet så finns det automatiskt några bra kommandon för att förenkla lokal utveckling.

Du kan lista alla kommandon. Det är alltid användaren ”git” som används:
$ ssh [email protected] help
Run 'help' for help or 'help ' for additional usage help. Available commands:

dumpdb-minsida – dump database ”minsida”
dumpdb-minsida_stage – dump database ”minsida_stage”
dumpstatic-minsida – dump all static files from vhost ”minsida”
dumpstatic-minsida_stage – dump all static files from vhost ”minsida”
tail-minsida – get latest log vhost ”minsida”
tail-minsida_stage – get latest log vhost ”minsida”

Ovan ser du tillgängliga kommandon. Du kan få mer detaljerad hjälp genom att skriva t.ex.:
ssh [email protected] help dumpdb-minsida
Kommandot dumpdb-minsida skickar ut en databasdump från sajten minsida. Du kan spara den lokalt på din dator eller direkt göra en pipe in till din lokala databas:
mysql -e "drop database minsida"
mysql -e "create database minsida"
ssh [email protected] dumpdb-minsida | mysql minsida

Kommandot dumpstatic-minsida skickar en .tar.gz-fil med alla statiska filer som finns för sidan. Kommandot tail-minsida är för att debugga trafiken. Här ser du de senaste requester som webbservern har tagit emot.