Bash history

När minnet är bra men kort kan bash’s fenomenala history-funktion vara till stor hjälp. Att bara trycka ”pil upp” för att se de senaste slagna kommandona är kanske det vanligaste sättet man använder history på men det finns fler sätt att göra det på och här är några:

T.ex. kan man använda sig av kommandot history för att lista historiken i bash (och det lite mer omoderna sättet; cat ~/.bash_history) och då kan man lätt copy-paste:a det kommandot man sökte efter.

Gillar man däremot att använda tangentbordet mer än musen i terminalen så kan man använda sig av reverse-/forward-search. Tryck bara ctrl+r (för sökning bakåt i historiken) eller ctrl+s (för sökning från början och framåt i historiken) och skriv in de bokstäver du kommer ihåg så autocompletar bash ditt kommando om den hittar matchande i historiken och sedan behöver du bara trycka enter. I nedanstående exempel har jag alltså tryckt ctrl+r och sedan skrivit cat och bash autocompletar det till mitt senaste cat-kommando som i det här fallet var ‘cat .bashrc >> .profile’:
(reverse-i-search)`cat': cat .bashrc >> .profile
Var det fel cat-kommando kan man bara fortsätta att skriva så fortsätter bash att söka i historiken.

Man kan även använda sig av !kommando för att köra det senaste kommandot !kommando, t.ex.:
$ echo "Foo"
Foo
$ !echo
echo "Foo"
Foo

Slutligen kan man skriva !! för att köra det senaste kommandot, t.ex.:
$ !!
echo "Foo"
Foo
$