Vi upplever för tillfället längre svarstider än vanligt på grund av en ovanligt hög arbetsbelastning.
Vårt team arbetar med full intensitet för att effektivt hantera denna situation och minska väntetiderna.
Vi ber om er förståelse och tålamod under denna period och strävar efter att återgå till normala svarstider så snabbt som möjligt.

Automatisering av installationer med aptitude

Vissa deb-paket envisas med att fråga saker under installation, vilket gör att man måste ta till ett trick för att kunna installera dem via skript

Varje gång en Cloudnet-server startar om återgår den till standardläge med endast standardapplikationerna installerade. För använda ytterligare applikationer lägger man till installationen av dem i startskriptet.

I det här exemplet installerar jag racoon, som av någon anledning ska fråga om man vill konfigurera racoon med konfigurationsfil, eller med det obskyra racoon-tool (vem som nu vill göra det).

Installera debconf-utils som behövs för att göra inställningar för paket

root@vps:~# aptitude -y install debconf-utils

Installera paketet och svara på de frågor som dyker upp:

root@vps:~# aptitude -y install racoon

När paketet är installerat läser man ut valen som är gjorda med kommandot apt-get-selections

root@vps:~# debconf-get-selections | grep racoon > racoon-selections.txt

Nu kan vi ta bort paketet vi installerade för att testa att det fungerar att installera det automatiskt:

root@vps:~# dpkg --purge racoon

När paketet är borttaget med alla tillhörande inställningar börjar vi med att läsa in valen vi tidigare läste ut till en separat fil:

root@vps:~# cat racoon-selections.txt | debconf-set-selections

Om vi nu installerar paketet på nytt finns redan svaren på frågan i paketsystemets databas, och vi slipper svara på frågor:

root@vps:~# aptitude -y install racoon

Sätter vi ihop allting till ett shellskript blir det på följande sätt:

#/bin/sh
aptitude -y install debconf-utils
cat racoon-selections.txt | debconf-set-selections
aptitude -y install racoon